Aandacht voor werkgeheugen

Wat is werkgeheugen ?
Werkgeheugen is de hersencapaciteit die je hebt om informatie even vast te houden omdat je deze wilt bewerken. Hoe groot iemands werkgeheugen is verschilt per persoon en wordt ook beïnvloedt door het soort informatie dat moet worden onthouden. Als het werkgeheugen te vol raakt stroomt het over en raak je de informatie kwijt. In het werkgeheugen wordt informatie verwerkt uit het kortetermijngeheugen, het langetermijngeheugen, het geheugen voor woorden en begrijpen en het geheugen waarmee je onthoudt hoe je iets moet doen (handelen).
Werkgeheugen ontwikkelt zich naarmate je ouder wordt en ook wordt het beter als je het veel gebruikt. Als je een goed werkgeheugen hebt doe je het ook goed op school bij lezen, rekenen en de zaakvakken. Het werkgeheugen staat verder los van hoe slim je bent of van specifieke taalproblemen. Kinderen met een zwak werkgeheugen raken snel overbelast waardoor ze instructies (deels) missen waardoor ze niet goed weten hoe ze opdrachten moeten maken.
Deze kinderen  vertonen ongeconcentreerd gedrag en zijn snel afgeleid.
Wat kun je als leerkracht doen ?
* herken de problemen die samengaan met een zwak werkgeheugen.
Dit zie je aan het slecht onthouden van informatie, moeite met het blijven volgen van de instructie in de klas, problemen met het onthouden van volgorde en positie, het niet afmaken van opdrachten.
* observeer het kind en praat met het kind over wat je opvalt.
* onderzoek de belasting van het werkgeheugen.
Dit doe je door opdrachten korter te maken, informatie betekenis te geven en hardop mee te denken. Als dit helpt kun je deze aanpassingen doorvoeren bij diverse schoolvakken.
* beperk de belasting van het werkgeheugen.
Beperk de hoeveelheid die moet worden onthouden, zorg dat de informatie inhoud krijgt en deel complexe opdrachten in kleinere eenheden.
* herhaal belangrijke informatie.
Dit kan door de leerkracht of door een ‘maatje’ die als geheugenhulp functioneert.
* moedig het gebruik van geheugensteuntjes aan.
Denk aan wandkaarten, posters, spelling-opzoekboekjes, rekenhulpmiddelen, tabellen en schema’s, rekenmachine en computersoftware.
* help de leerling om zelf ondersteunende strategieën te ontwikkelen.
Dit kan zijn hulp vragen, meer oefening/herhaling, aantekeningen maken en het inzetten van het langetermijngeheugen voor feiten en gebeurtenissen.
Bron: De invloed van het werkgeheugen op het leren: handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs (Gathercole & Alloway, 2013)

Comments are closed.