Alles Kidzzz

Actueel
Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingegaan. Scholen werken samen
in een Samenwerkingsverband, wisselen kennis en informatie uit,
specialiseren zich en werken samen met ouders en hulpverlening
om alle kinderen op de goede plek onderwijs en zorg te bieden.
Een programma dat geheel voldoet aan de landelijke eisen
die het Nederlands Jeugdinstituut stelt is “Alles Kidzzz”.
Hierbij werken ouders en school samen aan gedrag.
Achtergrond
Alles Kidzzz is zo genoemd omdat het op een positieve manier
kinderen wil benaderen en hun zelfbeeld wil vergroten. De kinderen
die het programma kunnen volgen vertonen agressief, hyperactief
en opstandig gedrag zoals ongehoorzaam zijn, het overtreden van regels,
pesten en spijbelen. Dit kan een impulsieve reactie zijn op anderen,
of zelfbedacht, omdat ze niet weten hoe het op een andere manier te doen.
Kinderen van 4-9 jaar worden van zichzelf rustiger en leren naarmate
ze ouder worden beter met hun emoties om te gaan, maar als dat niet gebeurt
kan dit een voorbode zijn voor het ontwikkelen van ernstige gedragsproblemen.
Het hoofddoel van Alles Kidzzz is het verminderen van het agressieve gedrag
en het bevorderen van meer positief sociaal gedrag.
Dit door het ontwikkelen van een positiever of realistischer zelfbeeld
en meer sociaal inzicht. De kinderen zijn na de training beter in staat
om hun grenzen aan te geven en bewuster keuzes te maken
om dreigende situaties te vermijden.
Aan de training werken school en thuis mee zodat zij het kind kunnen
begeleiden in het veranderen van het gedrag in de dagelijkse situatie.
Begeleiding
Alles Kidzzz is voor jongens en meisjes van 9-12 jaar die grensoverschrijdend
gedrag vertonen maar niet de diagnose ODD/CD of autisme hebben.
Voor kinderen met een zeer lage intelligentie is de training ook minder geschikt.
Eerst wordt kennisgemaakt met de trainer, het kind, zijn/haar ouders en de leerkracht.
Dan volgen 8 bijeenkomsten van 45 minuten.
De eerste 3 bijeenkomsten zijn algemeen en er op gericht elkaar goed te leren kennen.
Na de derde bijeenkomst maakt de trainer een plan.
Wat kan het kind al goed, en wat kan het kind nog leren ?
Dit wordt besproken in een tussenevaluatie met ouders en school.
Het kind krijgt een mapje met klussen voor thuis.
De ouders en leerkracht krijgen ‘post’ van de trainer over wat er
in de bijeenkomst is geoefend en hoe het kind thuis en op school verder kan oefenen.
Er wordt gewerkt met eigentijdse werkvormen zoals foto’s maken,
een reclamespotje maken en als afsluiting krijgt het kind een zgn. creditcard
die op maat is gemaakt en het kind herinnert aan wat hij/zij in de training heeft geleerd.
De derde gezamenlijke bijeenkomst rondt de training af waarna een eindverslag wordt geschreven.
Bron van deze informatie
www.nji.nl

Comments are closed.