ASS en jonge kinderen

Actueel

In november bezocht ik een bijeenkomst van het Pedologisch Instituut in Leiden vanwege hun 50 jarig bestaan. In deze bijeenkomst werd verteld hoe het onderwijs op de Brug is ingericht op kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Kort daarop kreeg ik een hulpvraag van ouders rond autisme.
Dit kind was nog maar 2,5 jaar oud. Kun je dan al spreken van autisme ?

Achtergrond

‘Autisme’ is een verzamelnaam van een aantal kenmerken die kinderen, jeugdigen en volwassenen kunnen hebben. Het wordt meestal afgekort met ASS. Een autistische stoornis zit in dit spectrum maar ook stoornis van Asperger, stoornis van Rett, desintegratiestoornis van de kinderleeftijd en PDD-NOS. De problemen van deze kinderen zijn te verdelen in een aantal gedragsdomeinen en de problemen kunnen heel licht maar ook heel ernstig zijn. Het vaststellen van autisme wordt gedaan binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Bij kinderen van 0-4 jaar verloopt de ontwikkeling stormachtig en snel waardoor onder de 3 jaar nog geen goede instrumenten zijn om een diagnose te stellen. Toch ontwikkelt een ASS zich vanaf de geboorte en kan het voor het 3e jaar al aanleiding geven tot vragen van ouders. Signalen kunnen zijn:
– Het kind geeft niet aan wat hij/zij wil of ‘claimt’ juist aandacht
– Het kind reageert niet op het noemen van de eigen naam, eigen wereldje
– Het kind maakt geen communicatieve gebaren zoals iets aanwijzen en daarbij naar de ander kijken (gezamenlijke aandacht voor iets wat ergens anders plaatsvindt)
– Geen of beperkte communicatie door middel van oogcontact, gebaren, uitspraken
– Herhalen van klanken en/of geluiden na 2 jaar
– Geen ontwikkeling van ‘doe alsof’ spel (of de ouders ‘nadoen’)
– Het kind hecht zich sterk aan ongebruikelijke voorwerpen of heeft 1 sterke interesse
– Het kind heeft opvallende bewegingspatronen
– Het kind is niet geïnteresseerd in andere kinderen
– Er is een taalachterstand: het kind spreekt nog geen woordjes met 16 maanden en geen spontane kleine zinnetjes met 24 maanden
– Er is een terugval in taal of sociaal gedrag
– Er zijn afwijkingen in de prikkelverwerking (harde geluiden, warmte/kou voelen)

Adviezen voor ouders
Een intensieve vroege begeleiding kan de kenmerken op de lange termijn doen verbeteren. Vroege herkenning en het goed volgen van de ontwikkeling van het kind zijn belangrijk. Hierbij kan samengewerkt worden met het Consultatiebureau of het Centrum van Jeugd en Gezin. Zij kunnen ouders ook doorverwijzen naar een kinder- en jeugdpsychiater als dat nodig is. Door het invullen van vragenlijsten en heel gericht onderzoek kan de juiste diagnose gesteld worden. Ook kan het kind logopedie of kinderfysiotherapie krijgen om de ontwikkeling te stimuleren. Het is erg belangrijk dat er een goede diagnose wordt gesteld. Voor ouders betekent het een antwoord op vele vragen die zij hebben. U, maar ook uw kind, kan heel gericht worden begeleid in het omgaan met ASS.

Als U meer wilt weten:
https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/autisme
www.balansdigitaal.nl

Comments are closed.