Autisme en Onderwijs

Autisme en Onderwijs

Op woensdagavond 29 maart jl. vertelde ik bij het Autismecafé Nieuwkoop iets over dit  onderwerp. Met een zaal vol ouders en jongeren is gesproken over drie stellingen:
“Als de diagnose is gesteld is er pas echt sprake van een Autisme Spectrum Stoornis”
Kenmerken van ASS kunnen op jonge leeftijd maar ook pas op latere leeftijd duidelijk worden. In principe is de diagnose niet noodzakelijk voor de hulp op school nu er Passend Onderwijs is maar voor een doorverwijzing naar Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs is een diagnose wel gewenst. Ook omdat ouders duidelijkheid willen over wat er met hun kind of jongere aan de hand is, of om de juiste plek binnen het onderwijs te vinden, door te kijken wat het kind of de jongere nodig heeft. Met behulp van de DSM 5 (is een wereldwijd systeem voor het beschrijven van alle mogelijke problemen) wordt precies beschreven wanneer er ondersteuning nodig is, en hoeveel ondersteuning. Scholen werken met ondersteuningsprofielen en zien ASS niet meer zozeer als beperking, maar als een specifieke onderwijsbehoefte. Dit wordt met ouders beschreven in een ontwikkelingsperspectief. Ouders hebben voor dit document instemmingsrecht op het handelingsdeel ontwikkelingsperspectief.
“Scholen zijn goed ingesteld op kinderen of jongeren met ASS”
Door het ondersteunen van de communicatie met ouders en andere zorgprofessionals, zorgen voor een goed klassenmanagement, de didactiek van het lesgeven op bepaalde plekken aanpassen aan leerlingen met ASS, bijvoorbeeld door het werken met strategiekaarten.
De meeste tijd zijn scholen bezig de communicatie rond de ASS leerling duidelijk te houden. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de interne begeleider of de zorgcoördinator.
“Het is de taak van ouders om het gesprek met school aan te gaan over hun kind of jongere met ASS”
Op de genoemde avond werd duidelijk dat er goede maar ook minder goede ervaringen zijn van ouders met scholen en van scholen met ouders. Voor beiden waren er tips:
Tips voor ouders voor gesprekken met school:
* Start het schooljaar met een startgesprek waarbij naast de mentor of groepsleerkracht ook de Interne Begeleider/Zorgcoördinator aanwezig is.
Maak praktische afspraken: Hoe ? Wie ? Wanneer ? Waar ? Wat ?
* Bereid een gesprek goed voor en voer het gesprek samen of met hulp.
* Houd er rekening mee dat de situatie in de klas andere eisen aan een kind of jongere stelt dan thuis, dus uw kind kan op school ander gedrag laten zien.
* Zoek contact met andere ouders om ervaringen/tips uit te wisselen.
* Zoek na waar je als ouder recht op hebt zoals inzage in gegevens.
Tips voor scholen voor gesprekken met ouders:
*  Zoek snel contact met ouders als je vragen hebt over het gedrag van een kind
of jongere.
* Maak afspraken om tussendoor te bespreken of de aanpassingen werken voor zowel leerkracht of docent als het kind of de jongere.
* Koppel ouders die daar behoefte aan hebben aan (meer ervaren) ouders.
* Houd een open blik naar ouders wat betreft hun betrokkenheid
* Wees open en deel ook je twijfels en zorgen vanuit je professionele positie.
www.balansdigitaal.nl
www.passendonderwijs.nl
www.autismetv.nl

Comments are closed.