Autismeweek 2018: Luisteren naar autisme

Actueel

Van 31 maart tot en met 7 april vindt de NVA Autismeweek 2018 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in Nederland. Het thema van dit jaar is Luisteren naar autisme. Vaak is er bij mensen met autisme sprake van een unieke mix van sterke en wat minder sterke eigenschappen. Als je die goed herkent en er rekening mee houdt kan dit het leven van alle betrokkenen aangenamer maken.
Er zijn inloopmiddagen, informatiemarkten en lezingen waarbij mensen met en zonder autisme met elkaar in gesprek kunnen gaan. Kijk maar op www.autismeweek.nl

Meer lezen ? Colette de Bruin is de grondlegger van de “Geef me de 5”-methode en het boek “Auti-communicatie”, met als basis: concreet en helder communiceren. Nu heeft Colette samen met neurobioloog en autisme-expert dr. Fabiënne Naber deze methodes wetenschappelijk onderbouwd en als slot het boek “Dit is autisme” geschreven. In dit boek worden de volgende acht storingen in het brein bij autisme uitgebreid behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, illustraties, uitleg hoe het brein werkt en welke aanpak bij welke storing het beste effect heeft.
1. Gefragmenteerd informatie verwerken
Het brein ontwikkelt minder efficiënte paden in het hoofd en de paden zijn vol, hebben omleidingen, zijpaden, rotondes en doodlopende wegen.
2. Sociale informatie niet herkennen
Iemand met autisme krijgt sociale signalen niet automatisch binnen en hierdoor wordt het lastiger om sociaal gedrag te herkennen, hier op te reageren, en hier van te leren.
3. Foute koppelingen maken
Informatie wordt in het brein van iemand met autisme niet goed gekoppeld aan elkaar, of onvolledig of verkeerd gesorteerd waardoor foute koppelingen gemaakt worden.
4. Over- of ondergevoelig reageren
Zintuiglijke informatie wordt door het brein niet goed gefilterd zodat er soms te veel informatie doorgelaten wordt (dit gaat irriteren) of te weinig (kom je ergens te laat achter).
5. Moeite hebben met betekenis verlenen
Door een chaotische manier van informatie verwerken en opslaan is het voor mensen met autisme moeilijker om betekenis te geven aan binnenkomende informatie. Waar past het bij?
6. Chaotisch informatie opslaan
Er blijven ‘mappen’ openstaan in het brein waardoor informatie gaat rondzingen en dit zorgt voor onrust, spanning en gepieker over onzekere situaties.
7. Referentiekaders missen
Ervaringen die met elkaar in een ‘map’ zitten bieden een referentiekader voor nieuwe ervaringen. Iemand met autisme mist deze referentiekaders, kan gevolgen lastig inschatten.
8. Informatie niet weggooien
Bij mensen met autisme wordt overtollige informatie soms niet herkend als ‘overbodig’ maar krijgt deze juist het label ‘belangrijk’. De vele informatie overbelast dan het werkgeheugen.

Meer informatie is ook te vinden op www.balansdigitaal.n

Comments are closed.