Archives

Hoezo emoties? Altijd emoties!

23 maart 2017

In mijn werk is het woord emotie misschien wel het meest gebruikte woord. Het is waar ik naar vraag bij ouders en kinderen, het is iets waar we plezier aan beleven en waar we last van kunnen hebben. Wanneer zijn emoties een behandeldoel? Emoties zijn de (soms niet) zichtbare, maar voelbare, affectieve aspecten van de […]

Jeugdwet en de gemeenten

22 februari 2017

Actueel Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 komen alle vragen rond kinderen en jongeren tot 18 jaar bij de gemeente terecht. Alle ouders kunnen voor hulp terecht bij het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) of Sociale team van de gemeente. Soms is er iets meer hulp nodig. Dan worden kinderen en jongeren doorverwezen naar […]

Meertaligheid

16 november 2015

Actueel Op 12 november bezocht ik in Nijmegen het congres “Het Talige Brein”. Dit werd georganiseerd door de Radboud Universiteit en het Donders Instituut. Over een aantal nieuwe inzichten rond meertaligheid wil ik graag iets meer vertellen. Achtergrond De meeste meertaligen (wereldwijd de meerderheid van de mensen) wisselen per dag regelmatig van taal, afhankelijk van […]

Van Taal naar Tablet

30 mei 2015

Hoe gaan jonge kinderen om met digitale media ? Hoe weet U als ouder dat ze er iets van leren ? Wat zijn leuke apps en computerspellen ? Welke onderzoeken zijn er gedaan naar de invloed van het gebruik van digitale prentenboeken ? Via de stellingen Van Taal naar Tablet komt U hierover meer te […]

Dyslexie de baas!

1 maart 2015

Training “Dyslexie de baas !” Jongeren met dyslexie kunnen veel problemen ervaren met leren. Ook al zijn ze slim, dan lukt het door verschillende oorzaken toch niet om goede cijfers te halen. Uit onderzoek blijkt dat sommige jongeren dan negatief over zichzelf gaan denken. Anderen krijgen last van faalangst, worden somber of gaan het schoolwerk […]

workshop cooperatieve spellen en educatief spelmateriaal

9 februari 2015

Workshop In de week van 16 t/m 20 februari is er in Brede School Snijdelwijk extra aandacht voor spel en spelen. Op donderdagmiddag 19 februari 2015 organiseert Speel-o-theek de Speelstek in de Brede School Snijdelwijk een workshop voor ouders, grootouders en andere belangstellenden. Coöperatieve spellen: mét elkaar in plaats van tegen elkaar spelen ! Samenwerken en het behalen […]

‘Pak aan’ bij depressieve symptomen

20 januari 2015

Actueel Binnen het basisonderwijs is een groep leerlingen aanwezig die teruggetrokken en gedeprimeerd gedrag vertonen. Als dit gedrag geen gevolg is van sociale factoren, het kind geen trauma heeft, zich verder normaal ontwikkelt en geen autismespectrumstoornis heeft, kan het depressief zijn. Recent werd een Amerikaans programma (“Taken Action”, Stark & Kendall, 1996) bewerkt door de […]

Alles Kidzzz

1 september 2014

Actueel Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingegaan. Scholen werken samen in een Samenwerkingsverband, wisselen kennis en informatie uit, specialiseren zich en werken samen met ouders en hulpverlening om alle kinderen op de goede plek onderwijs en zorg te bieden. Een programma dat geheel voldoet aan de landelijke eisen die het Nederlands Jeugdinstituut stelt […]

Computertraining voor kinderen met ADHD

28 april 2014

Actueel Binnen het basisonderwijs zitten veel leerlingen die de diagnose ADHD hebben gekregen. Onderzoek wijst uit dat bij deze kinderen een multimodale aanpak de beste resultaten oplevert. Dit betekent dat medicatie, de ouders, school en het kind zelf samenwerken en daardoor de problemen afnemen. In oktober bezocht ik een congres over de nieuwste ontwikkelingen rond […]

Opening Brede School 2 november

5 november 2013

Op zaterdag 2 november is de Brede School Snijdelwijk, waar ik een praktijkruimte huur, feestelijk geopend door wethouder Han de Jager. Het was een goed bezochte dag, en ik heb zelf ook vele collega’s, klanten, vrienden en familie mogen ontvangen. Op deze plek wil ik iedereen van harte bedanken voor de vele goede wensen, cadeaus […]