Computertraining voor kinderen met ADHD

Actueel
Binnen het basisonderwijs zitten veel leerlingen die de diagnose ADHD hebben gekregen. Onderzoek wijst uit dat bij deze kinderen een multimodale aanpak de beste resultaten oplevert. Dit betekent dat medicatie, de ouders, school en het kind zelf samenwerken en daardoor de problemen afnemen. In oktober bezocht ik een congres over de nieuwste ontwikkelingen rond de begeleiding van kinderen met ADHD. Van een van de hulpprogramma’s die ontworpen is om de Executieve Functies van het kind te versterken, ben ik sinds kort licentiehouder. Het programma Brain Game Brian® is vanaf nu via mijn praktijk beschikbaar voor kinderen van 8-12 jaar die de diagnose ADHD hebben gekregen.

Achtergrond
Executieve Functies is een groot woord voor processen die kinderen uitvoeren als ze omgaan met taken op school en thuis. Bijvoorbeeld: werkgeheugen (kun je informatie niet alleen vasthouden maar ook verwerken in je geheugen); plannen en organiseren; terugkijken op wat je gedaan hebt; impulsen uit je omgeving negeren omdat ze je afleiden van je taak; switchen van taak of manier van werken; je emoties onder controle houden; zelf met je taak beginnen en die ook doelgericht afronden.
Brain Game Brian® is een programma wat de drie belangrijkste Executieve Functies traint door gebruik te maken van een ‘computergame’ omgeving, waarin de kinderen zelf een actieve rol spelen. Binnen dit programma wordt geoefend met inhibitie (dit is de ‘impuls’ beheersing), werkgeheugen en het switchen tussen taken. De eerste resultaten laten zien dat kinderen, die dit programma doorlopen hebben, hun aandacht voor langere tijd vol kunnen houden en zich beter kunnen concentreren. Het programma maakt gebruik van bewegende beelden, geluidseffecten, beloningen en competitie elementen. Doordat het programma zich aanpast aan de behaalde resultaten van de leerling is het uitdagend op een manier die ook haalbaar is. Dit verhoogt de motivatie en interesse en geeft de kinderen succeservaringen.
De kinderen die het programma doorlopen doen in een aantal weken 25 computersessies.
Elke sessie oefent alle kerncomponenten (inhibitie, werkgeheugen, switching) en kan thuis, via een inlogcode, doorlopen worden. Daarnaast wordt van de ouders gevraagd dat ze de kinderen mede motiveren door het voorlezen van de startverhalen, en ondersteuning bieden tijdens de training. Ook moet er een vaste computer beschikbaar zijn met voldoende geheugen, die op een rustige plek staat.
Voor meer informatie kunt U contact met me opnemen, wilt U meer weten over de instantie die het programma heeft ontwikkeld kunt U naar:

Bron: www.gamingandtraining.nl

Boeken/websites:
ADHD, op één spoor, Karl Baert (2008) uitgeverij Garant, Antwerpen
ADHD bij kinderen, Anneke Eenhoorn uitgeverij Lannoo Campus
ADDaisy,voor kinderen vanaf 8 jaar, ISBN 978 90 7464 029 9 via info@marismedia.nl
Alle honden hebben ADHD, Kathy Hoopman via uitgeverij Pica
ADHD laat je niets wijsmaken, Hermien de Backer via www.zitstil.be
De ADHD survivalgids, viauitgeverij Abimo
Dan word ik boos ! Steven Kroll via uitgeverij Westeinde

www.adhd.nl
www.adhdnetwerk.nl

 

 

Comments are closed.