Dyslexie de baas!

Training “Dyslexie de baas !”
Jongeren met dyslexie kunnen veel problemen ervaren met leren. Ook al zijn ze slim, dan lukt het door verschillende oorzaken toch niet om goede cijfers te halen. Uit onderzoek blijkt dat sommige jongeren dan negatief over zichzelf gaan denken. Anderen krijgen last van faalangst, worden somber of gaan het schoolwerk vermijden waardoor de cijfers kelderen. De school heeft maatregelen om leerlingen met dyslexie te compenseren en ook de ouders doen hun best om de jongere zoveel mogelijk te ondersteunen. Dan is de kans, dat er problemen ontstaan, klein. Zeker zo belangrijk is de manier waarop de jongere zelf omgaat met de problemen. De problemen kunnen erger worden als de jongere geen hulp vraagt of accepteert; denkt dat hij of zijn dom is; de dyslexie probeert te verbergen voor anderen; of veel te veel tijd aan het huiswerk besteedt waardoor geen tijd meer is voor leuke dingen.
Op 24 maart start de training “Dyslexie de baas!” In deze training leren jongeren beter om te gaan met de gevolgen van ernstige problemen met de lees- en schrijfvaardigheid bij het Nederlands en de vreemde talen. De jongeren leren door oefeningen wat hun sterke en zwakke kanten zijn bij het leren, als gevolg van de dyslexie.

Data
De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten. Vooraf wordt een intakegesprek gehouden met de jongere en een van de ouders.
De ouders van de deelnemers ontvangen vooraf informatie over de inhoud en het verloop van de training, en tips hoe ze hun zoon of dochter het best kunnen begeleiden.
Na afloop wordt een evaluatiegesprek gehouden met de jongere en een van de ouders.

Doelgroep
Voor welke jongeren is deze training geschikt?
– leerlingen met een dyslexieverklaring uit brugklas 1 en 2 HAVO/VWO;
– die bij voorkeur net de diagnose dyslexie hebben gekregen, en vragen hebben;
– die geen gespecialiseerde behandeling voor dyslexie hebben gehad;
– die stress of faalangst ervaren of zich soms somber voelen;
– die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen wat betreft het schoolwerk;
– die veel tijd aan hun schoolwerk besteden en desondanks geen voldoendes halen;
– niet meer graag naar school gaan en/of hun schoolwerk mijden.

Aanmelden
kan via anitadejongkemp@gmail.com
Voor de training wordt een ouderbijdrage gevraagd van 300 euro,
dit is inclusief lesmateriaal.

Comments are closed.