Het groepsgevoel

Actueel
De vakantie is weer bijna voorbij en in alle scholen gonst het van de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. De leerkracht of docent, en de groep leren elkaar kennen. Wat kun je doen om bij de leerlingen een echt groepsgevoel te ontwikkelen ?
Achtergrond
Kagan (2010) legt in zijn boek ‘Coöperatieve Leerstrategieën’ een hele duidelijke link tussen effectieve samenwerkingsvormen en goede leeropbrengsten. Een van zijn zeven sleutels gaat in op het ontwikkelen van een groepsgevoel bij de leerlingen onderling door gebruik te maken van KlasBouwers®. Dit zijn didactische structuren en activiteiten die de medezeggenschap en de betrokkenheid van leerlingen vergroten. Daarnaast is het goed om te werken aan groepsstructurering. Dit kan door het houden van groepsvergaderingen, het formuleren van groepsdoelen en het scheppen van een positieve sfeer in de groep. Sport en spel is een goede manier om plezier te maken en een positieve groepstoon te bevorderen. Zorg dat er geregeld momenten zijn dat alle leerlingen van hun plaats komen en probeer alle leerlingen regelmatig een compliment te maken voor de manier waarop ze gewerkt hebben.
Voorbeelden van KlasBouwers®:
1. Elkaar leren kennen
Laat leerlingen bij elkaar navragen of iemand een bepaalde eigenschap heeft; maak groepen op grond van een gemeenschappelijk kenmerk/hobby; werk met schuivende kringen om leerlingen elkaar vragen te laten stellen; laat leerlingen vragen bedenken die ze elkaar kunnen stellen; bedenk een nieuwe manier van verjaardagen vieren.
2. Bouwen aan een groepsidentiteit
Kies een groepsnaam waar iedereen achter kan staan; laat de leerlingen een groepscollage maken of een groepslied; laat de leerlingen hun ideeën weergeven voor het komende schooljaar en daar met elkaar over eens worden.
3. Wederzijdse ondersteuning
Kies binnen de groep ‘verborgen helpers’ die iets aardigs zeggen of doen zonder de andere leerling te laten merken dat hij/zij een helper is; laat kaartjes uitdelen door leerlingen aan leerlingen die behulpzaam/attent/coöperatief zijn geweest; organiseer met de hele groep een feestje.
4. Verschillen waarderen
Laat de leerlingen reageren op stellingen die iets zeggen over de groep; laat leerlingen een standpunt innemen door te kiezen voor de ene kant of de andere kant van een lijn; laat leerlingen elkaar uitleggen waarom ze voor die kant gekozen hebben.
5. Gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleren
Laat bij een opdracht leerlingen met elkaar overleggen wie daar het best toe in staat is en wissel regelmatig van type opdracht; bedenk opdrachten om iets te doen of te maken zonder te praten; laat een voorstelling voorbereiden en bespreek na hoe de voorbereiding en uitvoering zijn verlopen.

 

 

 

Comments are closed.