Leerproblemen

Ernstige leesproblemen en/of dyslexie
Ik werk als regiebehandelaar voor OnderwijsAdvies in de gemeente Boskoop
en kan kinderen op de basisschool met ernstige leesproblemen onderzoeken
en mogelijk Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) vaststellen.
Meer informatie over EED vindt U hier.
Daarnaast kunnen jongeren (V.O.) ook aangemeld worden voor een regulier dyslexie onderzoek.
Dit kan als het kind een achterstand heeft bij het lezen van woorden op tempo,
en de school de juiste hulp heeft gegeven.
Voor het vaststellen van deze hardnekkigheid werk ik in Alphen a/d Rijn
samen met Victoria Studiecentrum.

Dyslexie en Engels
Jongeren uit brugklas 1 en 2 kunnen gebruik maken van gespecialiseerde
lees-spellingbegeleiding van de Engelse taal, rekening houdend met hun dyslexie.

Intelligentieonderzoek
Dit onderzoek wordt afgenomen bij vragen over leren en ontwikkeling.
Meestal is dit in combinatie met een andere hulpvraag zoals
werkhoudingsproblemen en/of sociaal- emotionele problemen.

Ernstige rekenproblemen en/of dyscalculie
* Bij ernstige rekenproblemen kan ik een handelingsgericht
rekenonderzoek doen, afgestemd op het rekenprotocol voor scholen.
Het resultaat is een advies voor school en ouders.
* Ik doe vooronderzoek naar dyscalculie. Dit bestaat uit
een intakegesprek met ouders, inzage in het leerlingvolgsysteem
en de geboden hulp en afwegen van de resultaten in relatie met de capaciteiten.
* Dyscalculie onderzoek doe ik als uit het vooronderzoek
blijkt dat het kind of de jeugdige een grote achterstand heeft,
de juiste hulp heeft gehad en ernstige rekenproblemen heeft.
Ik ben geregistreerd bij het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie
als diagnosticus.

Remedial Teaching basisonderwijs rond rekenproblemen
Met ingang van januari 2019 werk ik samen met de RT Praktijk van Miranda Heemskerk.
Zij voert in overleg met mij hardnekkigheidstrajecten uit rond rekenen/wiskunde.
Meer informatie over Miranda is te vinden via www.rt-praktijkmh.nl