Ouderbegeleiding

ADHD en Autismespectrumstoornissen (ASS)
Door het geven van informatie en het opstellen van duidelijke afspraken tussen het kind
en/of de jeugdige, de school en thuis, kan ik dit proces voor een korte,
of langere periode begeleiden.

Hoogbegaafdheid
Kan uw kind snel informatie verwerken, goed in grote lijnen denken,
heeft het een hoger leertempo, is het flexibel in de aanpak van problemen,
heeft het maar een half woord nodig en kan en wil het altijd maar meer weten ?
Dan kan ik deze hoogbegaafdheid met u begeleiden.
Naast psycho-educatie wordt gewerkt aan het bevorderen van de
creatieve en sociale ontwikkeling, motivatie en leerstijl.
Meer informatie is te vinden bij het landelijk platform.

Brain Game Brian (8-12 jaar, ADHD)
Ik ben gecertificeerd trainer van het computerprogramma Brain Game Brian.
Kinderen in de genoemde leeftijd, bij wie de diagnose ADHD/ADD is gesteld,
en van wie de ouders en school psycho educatie hebben gehad,
kunnen worden aangemeld. In 6 weken werken de kinderen thuis
4 keer per week aan het computerprogramma en trainen zo
impulsbeheersing, werkgeheugen en flexibiliteit van denken.
De kosten voor het programma zelf zijn 250 euro excl. BTW.
Voor de begeleiding worden 5 begeleidingsuren berekend.
Voor meer informatie zie www.gamingandtraining.nl