‘Pak aan’ bij depressieve symptomen

Actueel
Binnen het basisonderwijs is een groep leerlingen aanwezig die teruggetrokken en gedeprimeerd gedrag vertonen. Als dit gedrag geen gevolg is van sociale factoren, het kind geen trauma heeft, zich verder normaal ontwikkelt en geen autismespectrumstoornis heeft, kan het depressief zijn.
Recent werd een Amerikaans programma (“Taken Action”, Stark & Kendall, 1996) bewerkt door de Universiteit van Gent (Stark & Braet, 2011) en aangeboden als effectief bewezen programma “Pak aan” in Nederland en België.
Achtergrond
Het programma is ontwikkeld voor kinderen tussen 8 en 13 jaar met een depressieve stoornis of depressieve stemmingen. Dit is het onvermogen om plezier te hebben en gaat samen met een vermindering van interesse en motivatie. Als dit langere tijd aanwezig is en het functioneren er erg onder lijdt spreken we van een stoornis. Er is specialistisch onderzoek nodig om dit vast te stellen. Depressieve kinderen hebben problemen met het reguleren van negatieve emoties. Dit komt doordat ze een bepaalde kwetsbaarheid hebben, of weinig sociale vaardigheden, altijd de negatieve kant van dingen zien of zich in een hopeloze situatie voelen. “Pak aan” leert ze deze emoties te herkennen en deze beter te reguleren zodat ze zich beter gaan voelen. Dit gebeurt in 8 stappen. Centraal staat het leren kijken, herkennen en aanpakken van de stressfactoren en het daarnaast ontwikkelen van meer positief zelfbeeld door het anders omgaan met de werkelijkheid dan tot dan gebruikelijk was.
De training kan in een groep of individueel worden uitgevoerd. De bijeenkomsten hebben een vaste volgorde en er wordt gewerkt met een werkboek, waarin praktische en creatieve huiswerkopdrachten staan. Het protocol bestaat uit 16 bijeenkomsten die over een langere periode uitgespreid kunnen worden. De ouders worden actief betrokken als co-therapeut.
De school wordt betrokken in de behandeling om het kind te ondersteunen, en invloed te hebben op mogelijke omgevingsfactoren die de depressiviteit in stand houden of ontwikkelen.
Bron Therapeutenboek “Pak aan”, Caroline Braet, uitgeverij Boom Amsterdam
Boeken/websites:
Als je nergens meer zin in hebt, depressie bij kinderen hoe zit dat. Mere Vos (2009)
uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum: Een boek voor kinderen over depressie
Depressie bij kinderen, als een kind prikkelbaar en somber is. Yvonne Stikkelbroek (2012)
uitgeverij Lannoo Campus: Een boek voor ouders over depressie bij kinderen

Comments are closed.