Psychosociale hulpverlening

Training Alles Kidzzz®
Ik ben gecertificeerd Alles Kidzzz trainer. Alles Kidzzz is door het Nederlands Jeugd Instituut erkend als effectieve methode voor het begeleiden van van kinderen (8-12 jaar)
met druk, opstandig gedrag en kinderen die pesten, of moeite hebben zich te handhaven in de groep.
School en ouders werken samen in een gezamenlijke aanpak die begeleid wordt
door leerlingsessies, een aantal gesprekken, en het maken van een competentie analyse.
Alles Kidzzz pas binnen het aanbod van de Gezonde School.

Training “Dyslexie de baas!”
Deze groepstraining is in het bijzonder voor leerlingen in de brugklas 1 en 2
van het V.O. die de diagnose dyslexie pas laat hebben gekregen,
en geen dyslexiebehandelingen hebben gehad vanuit de vergoedingsregeling.
Vaak zijn deze leerlingen als gevolg van de dyslexie faalangstig zijn of een hebben
een negatief zelfbeeld. De training (8 bijeenkomsten) maakt gebruik van
gedragstherapeutische technieken en is oplossingsgericht.
Deze training kan op verzoek ook individueel worden doorlopen.