Schooladvisering

Informatiebijeenkomsten
Ik ben beschikbaar voor het houden van informatieve, interactieve
bijeenkomsten rond leerproblemen en psychosociale zorg voor kind en jeugd,
bijvoorbeeld over faalangst, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid.

Training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Ik ben opgeleid om deze training te geven aan scholen en onderwijsgerelateerde instellingen.
De training kan ook verkort worden aangeboden als onderdeel van een behandeltraject.

Collegiale consultatie
Scholen en collega vakgenoten kunnen een dossier anoniem voorleggen
voor een advies voor onderzoek, behandeling of begeleiding.
Ik ben ook beschikbaar voor scholen om deel te nemen in een MPO of ZAT.