Tarieven en betalingswijze

Algemeen
Informatie over jeugdhulp in uw regio vindt u via de website van uw eigen gemeente, de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De praktijk van Anita de Jong heeft contracten met de uitvoerder van de Jeugdhulp in Alphen aan den Rijn GO! voor Jeugd, regio Holland Rijnland en Midden Holland.
Zij vergoeden de Generalistische BasisGGZ, dit is de kortdurende psychologische hulpverlening.

Leerproblemen worden, behalve de Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, niet vergoed.
In een aantal gevallen kan een beroep worden gedaan op de aanvullende zorgverzekering.
Dit is afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden.

Intake
Er wordt gestart met een (telefonisch-)intakegesprek, waarna een toestemmingsformulier en vragenlijsten digitaal toegestuurd of meegegeven worden.
Op het toestemmingsformulier staat beschreven hoe ik omga met uw persoonlijke gegevens.

Onderzoek
De uurprijs voor onderzoek is 95 euro.
De onderzoekstijd kan variëren van 8 tot 12 uur.
De prijs wordt gespecificeerd in een behandelovereenkomst.
Ik streef er naar om binnen 6 weken na de totale intake, het advies klaar te hebben.
Tot 15 km. vanaf de praktijkruimte worden geen reiskosten berekend.

Advies, begeleiding en training
De uurprijs is 85 euro voor adviesuren, langdurige begeleiding, groepstrainingen en presentaties.
Tot 15 km. vanaf de praktijkruimte worden geen reiskosten berekend.

Behandeling
De uurprijs voor behandeling is 75 euro ( in de praktijkruimte).
Dit is inclusief een aantal (soms telefonische) overlegmomenten met ouders en school.
De begeleiding is individueel en gericht op de specifieke behoeften van het kind of de jeugdige.
Een behandeling duurt 60 minuten, waarvan 45 minuten directe instructietijd
en 15 minuten administratieve verwerkingstijd daarbuiten.

Behandelafspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd,
en niet worden nagekomen, worden volledig in rekening gebracht.
Deze regel geldt niet voor afspraken die op korte termijn verzet kunnen worden.

Tijdens de behandeling wordt gewerkt met verschillende methodieken.
Het kind of de jeugdige wordt nauwlettend gevolgd
en regelmatig wordt de behandeling aangepast aan
eventuele nieuwe behoeften en hulpvragen.

Tenzij het anders schriftelijk is beschreven en bevestigd, zijn op alle overeenkomsten
met A.T.M. de Jong- Kemp MSc de algemene voorwaarden van de NVO van toepassing.
U kunt deze voorwaarden inzien als u ouder of client bent en ook zijn er voorwaarden
voor derden zoals collegapraktijken en instellingen. Mijn privacy policy vindt u hier.

De genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW.