Waar sta ik voor

Ieder kind in het basis- en voortgezet onderwijs moet zich optimaal
kunnen ontwikkelen, op de manier die het beste bij hem of haar past.

Ik wil hieraan graag een bijdrage leveren door het begeleiden
van het kind of de jeugdige en zijn omgeving.
Ik werk graag mee aan het geven van een passend advies voor kinderen
en jeugdigen in mijn werkgebied.

Ik wil graag maatwerk leveren. Vanuit mijn onderwijservaring
weet ik dat kinderen of jeugdigen die veilig opgroeien de behoefte hebben
om nieuwe dingen te leren. Het heeft hierbij betrokken ouders,
gemotiveerde groepsleerkrachten en docenten nodig.
Een stimulerende sociale omgeving is ook erg belangrijk.

Bij een stagnerende ontwikkeling is het belangrijk om daar samen met
de omgeving op een praktische en oplossingsgerichte manier mee aan de slag te gaan.
Het kind of de jeugdige wordt nadrukkelijk betrokken in dit proces.