Werkwijze

Ik werk volgens de principes van Handelingsgerichte Diagnostiek.

Dit betekent een heldere procedure, gericht op advisering,
die aansluit bij wat het kind of de jeugdige nodig heeft.
Er is veel aandacht voor positieve kenmerken,
omdat daar de kracht zit voor de verandering.
Ouders, school en het kind of de jeugdige hebben allemaal
een eigen bijdrage.

In de begeleiding of behandeling werk ik ook handelingsgericht.
Ik ga uit van het kind of de jeugdige en zijn mogelijkheden:
Wat kan het wel goed? Wat weet het al?
En nog belangrijker: Hoe leert dit kind of deze puber ?
Ik sluit daarbij aan met een zo effectief mogelijke behandeling.

De samenwerking is systematisch, praktisch en doelgericht.

De praktijk is geregistreerd om meldingen te doen in de
Verwijs Index voor Risicojongeren. Jeugdmatch is een
hulpmiddel voor professionals om snel en gemakkelijk
samen te werken rond de jongere, zijn ouders en de leefomgeving.